O společnosti Historie a současnost

1993 - 1996

Počátky firmy se datují k 23. lednu 1993, kdy jsme v garáži rodinného domu zhotovili první zakázku. Byly to odlitky vahadel pro automobilový průmysl. Vzhledem k narůstajícím zakázkám jsme v roce 1996 založili společnost s ručením omezeným Strojírny Kohout se záměrem velkosériového dokončování odlitků a rozvoje nových technologií pro místní slévárnu.

1996 - 2001

V letech 1996 až 2001 zaznamenala společnost růst jak v oblasti zakázek, tak i v počtu zaměstnanců. Hlavním předmětem činnosti v tomto období byla velkosériová apretace odlitků pro místní slévárnu.

V roce 2001 jsme stanovili další směr rozvoje společnosti, a to zakázkové obrábění na CNC strojích pro firmy podnikající především v humánních odvětvích. Pořídili jsme první CNC soustruhy od firmy Mazak a nabídli svým zákazníkům novou technologii. Začala spolupráce s několika českými firmami a švýcarskou firmou, zabývající se výrobou lanovek.

2003 - 2007

Po roce 2003 se nám podařilo expandovat na zahraniční trhy a navázali jsme spolupráci s řadou zahraničních společností. Tím byl položen základní kámen dnešní orientace v oblasti smluvní výroby. Jako zákazníky se dařilo získávat stále více firem z Německa, které jsou dodnes nejdůležitějším pilířem společnosti Kohout.

Díky tomuto vývoji byl v roce 2003 zakoupen první CNC frézovací stroj opět od firmy Mazak a tento typ obrábění byl zařazen do výrobního programu. Společnost Kohout se tak rozrostla na přibližně 80 zaměstnanců. Následně byly zakoupeny další CNC stroje, například kyvadlová frézka Mazak, která může pracovat na dvou stranách.

Rok 2007 byl ve znamení výrazného poklesu zakázek v oblasti obrábění a apretace odlitků pro místní slévárnu. Díky strategickému rozhodnutí v roce 2001 a dobrému týmu lidí jsme však tuto ztrátu nahradili novými zakázkami.

 

2010 - 2013

V letech 2010 – 2013 jsme se zaměřili na intenzivní rozvoj společnosti včetně optimalizace vnitropodnikových procesů. Investovali jsme do rekonstrukce výrobních prostor, infrastruktury a nové technologie víceosého obrábění. Nabídli jsme našim nejlepším pracovníkům na CNC strojích pozice v technologické přípravě výroby a díky tomu, že se vytváření technologických postupů přesunulo od obsluhy strojů do oddělení technologie, se výrazně navýšila produktivita na jednotlivých strojích.

Rozšířili jsme také náš obchodní tým, který je aktivně ve spojení se všemi zákazníky.

2014 - 2016

V roce 2014 jsme pořídili další dva nové CNC stroje MAZAK (soustruh a frézku), zrekonstruovali jsme sociální zařízení pro naše zaměstnance, kompletně jsme zrekonstruovali vnitropodnikovou počítačovou sít (optické kabely), zmodernizovali kamerový a zabezpečovací systém. V tomto období jsme překročili hranici 100 zaměstnanců a v září 2014 jsme zaměstnávali 140 lidí. Zahájili jsme rekonstrukci poslední části výrobní haly a koncem roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele 5-ti osého frézovacího obráběcího centra.

V letech 2015 – 2016 jsme pokračovali v rekonstrukci dalších výrobních prostor a pořídili další nové stroje: 5-ti osé frézovací centrum HERMLE C42 (2015) a soustružnické centrum Mazak Hyperquadrex HQR 200 MSY (2016).

 

2017

V roce 2017 jsme zrekonstruovali kancelářské prostory, pořídili 5-ti osé frézovací centrum HERMLE C32 a soustruh Mazak QT 200M. Z důvodu značného nárůstu zakázek jsme zintenzivnili spolupráci s kooperujícími firmami provádějící pro nás povrchové úpravy.

V tomto roce jsme spustili stipendijní program pro vybrané studenty Středního odborného učiliště Domažlice.

2018

V lednu 2018 jsme pořídili CNC frézku Brother RX450 s automatizovaným upínáním obrobků a další 5-ti osé frézovací centrum Hermle s automatizovaným manipulačním systémem HS flex.

Z důvodu úspěšného rozjetí projektu na podporu studentů odborných škol formou stipendia jsme se rozhodli navýšit počet podporovaných studentů ze 4 na 8.

2020 - 2022

2021 – Instalace nového obráběcího centra MAZAK Integrex I200ST. Jedná se o unikátní konfiguraci stroje v ČR, neboť toto zařízení je jedním z nejmodernějších soustružnicko-frézovacích strojů, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Umožňuje výrobu ozubení metodou PowerSkiving a je vybaven robotickým pracovištěm ROBOJOB TOWER pro bezobslužné obrábění a měřicími systémy Renishaw a Blum. Pořízení tohoto centra bylo zatím nejvyšší jednorázovou investicí, kterou kdy firma uskutečnila.