VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnost Strojírny Kohout, spol. s r.o. jako povinná osoba v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „zákon“) uveřejňuje následující informace:

1. Podání oznámení

Oznámení můžete podat:
a) prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému: http://mail.strojirnykohout.cz/whistleblowing.php
b) prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti

2. Příslušná osoba

Příslušnou osobou, která se bude zabývat oznámením je:
ing. Pavel Tilkovský
tel.: +420 728 978 113
email: pavel.tilkovsky@strojirnykohout.cz

3. Vyloučení přijímání oznámení

Společnost Strojírny Kohout, spol. s r.o. jako povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Strojírny Kohout, spol. s r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

4. Pokuta

Dle § 23 zákona lze za vědomě podané nepravdivé oznámení uložit pokutu do výše 50 000 Kč.