<strong>Instalujeme třetí frézovací centrum Hermle, tentokrát C32</strong>

Instalujeme třetí frézovací centrum Hermle, tentokrát C32

Obráběcí centrum C 32 U obrábí simultánně v pěti osách obrobky o hmotnosti až 1000 kg. I těžko obrobitelné materiály frézuje s vysokou přesností díky vysoké tuhosti stolu a velmi propracovaným uživatelským komfortem. Má dvě osy v obrobku a tři osy v nástroji, dynamické polohování, krátké přípravné časy a bezpečné upevnění v požadované obráběcí poloze. Disponuje velkým pracovním prostorem v poměru k instalační ploše. Centrum je vybaveno obrobkovou sondou HEIDENHAIN, laserovou měřící sondou BLUM, 80-ti barovým chlazením a upínacím systémem Zero Clamp pro usnadnění opakování výroby.

C32 jsme pořídili z důvodu navýšení kapacity výroby, čímž reagujeme na rostoucí množství zakázek od našich zákazníků. Do budoucna se tak i nadále chceme věnovat výrobě složitějších dílů s větší přidanou hodnotou.